Rôzne druhy vírusov, trojské kone, spywary ako aj spam to sú slová, ktoré užívateľovi siete Internet veľa hovoria. Chráňte sa preto proti všetkým druhom útokov z internetu na Váš počítač, notebook, alebo mobilné zariadenie. Vaše data a súkromie Vám musia byť oveľa vzácnejšie ako technika. Nedovoľte preto, aby ste nenahraditeľné data stratili, alebo aby ich niekto zneužil proti Vám.

Na všetky ESET produkty zakúpené v našej spoločnosti poskytujeme ZDARMA:


- inštaláciu nových a vernostných licencií
- aktualizáciu a kontrolu aktuálnej verzie
- kontrolu užívateľských nastavení

Cenník ESET Platný od 13.12.2022

Z uvedených cenníkov poskytujeme zľavy:

▪ 30% zľava pre školstvo (akreditácia Ministerstva školstva SR)
▪ 30% zľava pre zdravotníctvo
(nie veterinárne zdravotníctvo)
▪ 30% zľava pre držiteľa preukazu ZŤP a ZŤP / S (nutnosť doložiť kópiu preukazu)
▪ 30% zľava pre držiteľov preukazu ISIC, (s platnou prolongačnou známkou)
▪ 30% zľava pre držiteľov preukazu ITIC (s platnou prolongačnou známkou)
▪ 30% zľava pre neziskové organizácie,
ktoré sú uvedené na http://portal.ives.sk/registre/startrno.do
▪ 30% zľava pre subjekty verejnej správy
▪ 30% zľava pre detské domovy, domovy dôchodcov a DSS
▪ 30% zľava pre členov Centrálneho cirkevného registra